Koulutukset

Azure

Microsoft Azure on erittäin mielenkiintoinen ja kovasti kehittyvä alue. Sen avulla voidaan tehdä sekä onnistuneita, että epäonnistuneita ratkaisuja. Tällä tarkoitetaan sitä, että Azuren käytössä tulee tekniikan lisäksi osata myös hahmottaa mihin sitä kannattaa käyttää ja mihin se ei sovellu. Azure toimii teknisesti hienosti kuvauksen mukaisesti, mutta väärin valituilla ratkaisuilla saattaa olla seurauksena kustannusten turha kasvu.

Meillä on ohjelmassamme useita eri Azure-koulutuksia. Niiden kuvauksiin pääset klikkaamalla oheista kurssia.

AZ-104: Microsoft Azure Administrator

Lue lisää

AZ-305: Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

Lue lisää

AZ-500: Microsoft Azure Security Technologies

Lue lisää

AZ-800: Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure

Lue lisää

AZ-801: Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services

Lue lisää

AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals

Lue lisää

Microsoft 365

Microsoft 365 on ehkä Microsoftin tärkein yksittäinen tuotepaketti. Sen mukana tulee tietotyöläisen työkalut Office 365:n muodossa. Windows 10/11 Enterprise -lisenssi työasemille on mukana paketissa. Kolmantena pääkomponenttina on Enterprise Mobility and Security (EMS), joka sisältää tuotteita tietoturvaan ja hallintaan.

MD-100: Windows Client

Lue lisää

MD-101: Managing Modern Desktops

Lue lisää

MS-500: Microsoft 365 Security Administrator

Lue lisää

SC-400: Microsoft Information Protection Administrator

Lue lisää

Päätelaitteiden hallinta

Päätelaitteiden hallinnan osalta tarjoamme koulutusta Microsoftin Intunen ja Configuration Manager -tuotteiden käyttöön. Intunesta osalta on kurssi Windows-työasemien hallintaan ja Android-mobiililaitteiden hallinnasta.

Android-laitteiden hallinta Microsoft Endpoint Managerilla

Lue lisää

Configuration Managerin jatkokurssi

Lue lisää

MD-100: Windows Client

Lue lisää

MD-101: Managing Modern Desktops

Lue lisää

Windows-koneiden hallinta Microsoft Endpoint Managerilla

Lue lisää

Windows Server

Windows Server on laajasti käytetty palvelinkäyttöjärjestelmä organisaatioissa. Meillä on tarjolla koulutusta huolimatta Windows Server käyttötavasta: fyysinen vai virtuaalinen palvelin tai omassa palvelinkeskuksessa vai Azuressa (tai muu pilvipalvelu).

Active Directory Domain Servicesin hallinta ja käyttö

Lue lisää

AZ-800: Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure

Lue lisää

AZ-801: Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services

Lue lisää

Windows Server 2019 ylläpitäjille

Lue lisää

Microsoftin tietoturva

Microsoftin tietoturvatuotteet ovat kehittyneet valtavasti viimeisten vuosien aikana. Meillä on tarjolla useita Microsoftin tietoturvaan liittyviä kursseja.

MS-500: Microsoft 365 Security Administrator

Lue lisää

Public Key Infrastructure (PKI)

Lue lisää

SC-200: Microsoft Security Operations Analyst

Lue lisää

SC-300: Microsoft Identity and Access Management

Lue lisää

SC-400: Microsoft Information Protection Administrator

Lue lisää

SC-900: Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals

Lue lisää

Henkilöstön koulutus on edelleen erittäin tärkeä yrityksen voimavara, jonka avulla pystytään pitkäjänteisesti ylläpitämään ja parantamaan oman henkilöstön osaamista. Nykyisin koulutus on muutunut siten, että se kohdistettu useimmiten suoraan tarpeeseen, eikä yleispätevään koulutukseen jostain aihepiiristä. Tarjoamme useita erilaisia koulutusformaatteja, joista seuraavissa muutamia vaihtoehtoja.

Konsultoiva koulutus

Tämän tyyppisessä koulutuksessa toteutetaan usein yhdessä asiakkaan kanssa jokin ratkaisu tai käyttöönotto. Ratkaisua suunnitellessa ja toteutettaessa siirretään myös siihen liittyvää ylläpito-osaamista asiakkaan edustajille.

Workshop koulutukset

Tämän tyyppisessä koulutuksessa käydään yhdessä osallistujien läpi tuotteen tekniikkaa ja käyttöä. Painopiste ei ole materiaalissa tai laajassa teknologian läpikäynnissä, vaan tavoitteena on saada hyvä yleiskuva aiheesta. Samalla saadaan riittävät perusvalmiudet ratkaisun hyödyntämiseen. Tämän jälkeen voi omatoimisesti jatkaa aiheeseen perehtymistä tai hakeutua osa-aluetta syventävään koulutukseen.

Julkiset koulutukset

Näitä järjestetään julkisesti ilmoitettuina ajankohtina eri aiheista. Näiden järjestämisessä toimimme yhteistyökumppaneidemme kautta. Mikäli meidän osaamisalueeltamme ei löydy tarjontaa, niin kumppaneiltamme kyllä löytyy .

Räätälöity koulutus

Mikäli on tarvetta toteuttaa tietyn sisältöinen tai rakenteinen koulutus organisaation tarpeisiin, niin tällöin puhutaan räätälöidystä koulutuksesta. Se voi olla esimerkiksi Windows Server -koulutus, jossa käydään lävitse vain osallistujille tarpeelliset aihealueet.