Konsultointi

Konsultointi vaihtelee paljon eri asiakkaiden ja projektien välillä. Tämä johtuu siitä, että myös asiakkaiden tarpeet vaihtelevat. Konsultoinnit voivat olla jonkin tuotteen käyttöönottoon liittyviä ja kestävät tietyn määritellyn ajanjakson. Tämän lisäksi meillä on asikkaita, joiden tietojärjestelmien kehittämiseen olemme osallistuneet vuosia toteuttaen välillä pienempiä tai suurempia kokonaisuuksia.

Perinteinen konsultointi

Tässä saamme yleensä tarjouspyynnön projektista ja lähetämme meiltä pyydetyn tarjouksen. Näille konsultoinneille on tyypillistä se, että ne liittyvät useimmiten käyttöönottohin ja kestävät kyseisen toteutuksen ajan. 

Konsultointisopimukset

Usein konsultointisopimukset tulevat mukaan siinä vaiheessa, kun olemme aiemmin toteuttaneet tilaajalle muutamia perinteisen konsultoinnin mukaisia projekteja. Mikäli olemme molemmin puolin todenneet työtavat ja tulokset hyviksi, niin tulevan yhteistyön helpottamiseksi tehdään usein konsultointisopimus. Tämän jälkeen tilaajan edustaja voi suoraan sopia tarvittavista konsultoinneista ilman erillistä hankintaprosessia.

Online-konsultointi

Viime vuosina on online-konsultointi lisääntynyt merkittävästi. Useimmiten tämä toteutetaan Skype for Business online-kokouksina, joiden avulla voidaan sekä neuvotella että konfiguroida järjestelmiä. Tämä on osoittautunut usein erittäin kustannustehokkaaksi ja toimivaksi tavaksi tehdä konsultointia. Toki tämä tapa ei sovellu kaikissa tapauksissa, mutta pyritään käyttämään silloin kun se on mahdollista ja sopivaa.

Dokumentointi-konsultointi

Eräs merkittävä konsultoinnin osa-alue on ollut dokumenttien toteuttaminen eri projekteihin. Nämä voivat olla järjestelmän dokumentointia, tietoturvakartoituksia tai käyttöohjeita.