AZ-305: Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

Mikäli haluat oppia suunnittelemaan ja hyödyntämään Microsoftin Azure palveluita osana muuta infrastruktuuria, niin kurssi AZ-305 on sinua varten. Mikäli haluat tietää Azure palveluista osana kokonais Infrastruktuurin kehittämistä, niin tämä on juuri sinulle sopiva koulutus. Tässä koulutuksessa ei niinkään konfiguroida toteutuksia, vaan mietitään mitkä ovat parhaat vaihtoehdot tietyt infrastruktruurin osa-alueen toteuttamiseen Azuren avulla.

Tämä kurssi soveltuu Infrastruktuurien arkkitehdeille (kehittäjille), jotka suunnittelevat Azure-palveluiden hyödyntämistä omissa tai asiakkaiden infrastruktuurissa. Kurssin avulla voit tutustua Azuren palveluihin eri Infrastruktuuriratkaisujen kannalta ja syventää jo aiemmin hankittua arkkitehtuurillista osaamista.

Tässä koulutuksessa ei konfiguroida palveluita, vaan keskitytään miettimään käytettävissä olevia palveluita ja niiden sopivuutta infrastruktuurin palveluiden tuottamisessa.

Koulutukseen osallistujalla on hyvä olla seuraavat taidot:  

 • Azure Active Directory 
 • Azure compute-teknologiat (VM, containerit, serverless-ratkaisut) 
 • Azure verkkopalvelut 
 • Azure tallennusteknologiat 

Koulutuksen tavoitteet:

 • Opit valitsemaan Azuren infrastruktuuri palveluita
 • Saat näkemyksen eri palveluista ja niiden hyödyntämisestä
 • Pystyt suunnittelemaan Infrastruktuuria Azurea hyödyntäen

Koulutus valmentaa:

 • Kurssi valmentaa Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions –sertifoinnin testiin AZ-305.
Kurssin ohjelma

AZ-305: Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

Module 1: Design governance and compute solutions

 • Design for governance
 • Design a compute solution

Module 2: Design storage and data integration solutions

 • Design a non-relational storage solution
 • Design a data storage solution for relational databases
 • Design data integration

Module 3: Design app architecture and monitoring

 • Design an application architecture
 • Design authentication and authorization solutions
 • Design a solution to log and monitor Azure resources

Module 4: Design for networks and business continuity solutions

 • Design network solutions Introduction
 • Design a solution for backup and disaster recovery
 • Design migrations