AZ-104: Microsoft Azure Administrator

Koulutuksessa opit ylläpitämään ja operoimaan Azure ympäristöä: Azure-tilauksia sekä infrastruktuuria, konfiguroimaan virtuaalisia verkkoja ja yhdistämään Azure-pilvipalvelun on-premise-palveluihin. Lisäksi opit hallinnoimaan verkkoliikennettä, toteuttamaan tallennusratkaisuja, luomaan ja skaalaamaan virtuaalikoneita, toteuttamaan web-sovelluksia ja kontteja, varmuuskopioimaan ja jakamaan tietoja sekä monitoroimaan tekemiäsi ratkaisuja.

Kurssin kesto on 4 päivää.

Koulutukseen osallistujalla on hyvä olla seuraavat taidot:  

 • Kokemusta käyttöjärjestelmistä
 • Ymmärräystä paikallisista virtualisaatitekniikoista
 • Perustiedot verkoista ja niiden konfiguroinnista 
 • Ymmärrystä Active Directoryn käsitteistä 

Koulutuksen tavoitteet:

 • Opit Azuren ylläpitäjän roolissa tarvittavia taitoja
 • Azure on valtava kokonaisuus. Tämä kurssi keskittyy siihen, että saat riittävät tiedot aloittaaksesi Azuren ylläpidon

Koulutus valmentaa:

 • Kurssi valmentaa AZ-104: Microsoft Azure Administrator –sertifiontitestiin
Kurssin ohjelma

AZ-104: Microsoft Azure Administrator

Module 1:
Identity

 • Configure Azure Active Directory
 • Configure Users and Groups
 • Lab: Manage Azure Active Directory Identities

Module 2:
Governance and Compliance

 • Configure Subscriptions and Accounts
 • Configure Azure Policy
 • Configure Role-based Access Control (RBAC)
 • Lab: Manage subscriptions and RBAC
 • Lab: Manage Governance via Azure Policy

Module 3:
Azure Administration

 • Azure Resource with Tools
 • Azure Resource Manager
 • Azure Portal and Cloud Shell
 • Azure PowerShell and CLI
 • Configure Resources ARM Templates
 • Lab: Manage Azure Resources by Using the Azure Portal
 • Lab: Manage Azure Resources by Azure PowerShell
 • Lab: Manage Azure Resources by Azure CLI

Module 4:
Virtual Networking

 • Configure Virtual Networks
 • Configure IP Addressing
 • Configure Network Security groups
 • Configure Azure Firewall
 • Configure Azure DNS
 • Lab: Implement Virtual Networking

Module 5:
Intersite Connectivity

 • Configure VNet Peering
 • Configure VPN Gateway
 • ExpressRoute and Virtual WAN
 • Lab: Implement Intersite Connectivity

Module 6:
Network Traffic Management

 • Configure Network Routing and Endpoints
 • Configure Azure Load Balancer
 • Configure Azure Application Gateway
 • Configure Network Watcher
 • Lab: Implement Traffic Management

Module 7:
Azure Storage

 • Configure Storage Accounts
 • Configure Blob Storage
 • Configure Azure Files and File Sync
 • Configure Storage with Tolls
 • Lab: Manage Azure Storage

Module 8:
Azure Virtual Machines

 • Virtual Machine Planning
 • Creating Virtual Machines
 • Virtual Machine Availability
 • Virtual Machine Extensions
 • Lab: Manage Virtual Machines

Module 9:
Serverless Computing

 • Configure Azure App Service Plans
 • Configure Azure App Service
 • Configure Azure Container Services
 • Configure Azure Kubernetes Service
 • Lab: Implement Web Apps
 • Lab: Implement Azure Container Instances
 • Lab: Implement Azure Kubernetes Service

Module 10:
Administer Data protection

 • Configure File and Folder Backups
 • Configure Virtual Machine Backups
 • Lab: Implement Data Protection

Module 11:
Monitoring

 • Configure Azure Monitor
 • Configure Azure Alerts
 • Configure Log Analytics
 • Lab: Implement Monitoring