Tiedon valtatie

ProTrainIT tarjoaa konsultointi- ja koulutuspalveluja Microsoft-teknologioista.

Osaamisalueet

Azure

Microsoft Azure on erittäin mielenkiintoinen ja kovasti kehittyvä alue. Sen avulla voidaan tehdä sekä onnistuneita, että epäonnistuneita ratkaisuja. Tällä tarkoitetaan sitä, että Azuren käytössä tulee tekniikan lisäksi osata myös hahmottaa mihin sitä kannattaa käyttää ja mihin se ei sovellu. Azure toimii teknisesti hienosti kuvauksen mukaisesti, mutta väärin valituilla ratkaisuilla saattaa olla seurauksena kustannusten turha kasvu.

Microsoft 365

Microsoft 365 on paketti, joka sisältää Office 365, Enterprise Mobility + Security (EMS) ja Windows Enterprisen.

Office 365 on erittäin mielenkiintoinen ja kovasti kehittyvä alue. Sen keskeiset ominaisuudet ovat edelleenkin: Office-ohjelmisto, Exchage-sähköposti, Skype for Business ja SharePoint. Näiden lisäksi on tullut laaja joukko muita palveluita, joita tämän palvelun kautta voidaan hyödyntää.

Enterprise Mobility + Security sisältää tietoturvaan ja hallintaan liittyviä palveluja.

Päätelaitteiden hallinta

Microsoftin Intune -pilvipalvelun avulla voidaan hallita Windows-työasemia ja mobiililaitteita.
Microsoftin Configuration Manager tarjoaa monipuolisen tavan hallita Windows työasemia tai palvelimia.

Windows palvelimet

Windows-palvelimet ovat tärkeä komponentti Windows-ympäristöjen rakentamisessa. Nykyisen sen rinnalle on tullut myös Azure, jonka avulla voidaan laajentaa perinteisiä Windows-ympäristön palveluita. Tämän takia Windows-palvelimien yhteydessä tulee myös muistaa Azuren tuomat mahdollisuudet.

Microsoftin tietoturva

Suojaa koko organisaatiosi integroiduilla tietoturva-, yhteensopivuus- ja käyttäjätietoratkaisuilla, jotka toimivat kaikissa ympäristöissä ja pilvisovelluksissa.

Konsultointi

Konsultointi vaihtelee paljon eri asiakkaiden ja projektien välillä. Tämä johtuu siitä, että myös asiakkaiden tarpeet vaihtelevat. Konsultoinnit voivat olla jonkin tuotteen käyttöönottoon liittyviä ja kestävät tietyn määritellyn ajanjakson. Tämän lisäksi meillä on asiakkaita, joiden tietojärjestelmien kehittämiseen olemme osallistuneet vuosia toteuttaen välillä pienempiä tai suurempia kokonaisuuksia.

Koulutukset

Henkilöstön koulutus on edellen erittäin tärkeä yrityksen voimavara, jonka avulla pystytään pitkäjänteisesti ylläpitämään ja parantamaan oman henkilöstön osaamista. Nykyisin koulutus on muutunut siten, että se kohdistettu useimmiten suoraan tarpeeseen, eikä yleispätevään koulutukseen jostain aihepiiristä. Tarjoamme useita erilaisia koulutusformaatteja, joista seuraavissa muutamia vaihtoehtoja.